מתחם המלונאות והמסחר ברוטשילד 10

נמשכות עבודות ההכנה לשימור המבנים במתחם המלונאות והמסחר ברוטשילד 10