סקרי שימור

סקר שימור הוא מסמך מפורט החוקר מתחם/ישוב/עיר. המסמך מכיל סקירה היסטורית-תרבותית ואדריכלית של המכלול וכן בחינה מדוקדקת יותר (במסמכים הנקראים "כרטיסי סקר") של מרכיביו (מבניים או נופיים). כרטיסי הסקר כוללים נתונים טכניים, תיאור מצב קיים, סקירה היסטורית וניתוחי ערכים ומשתמעות תרבותית. מסמך הסקר מסתיים ומסתכם בניסוח תפיסת שימור כוללת לגבי המתחם/ישוב/עיר הנסקר אשר מתוכה נובעות מסקנות והמלצות. למסמך הסקר אין מעמד סטטוטורי – הוא מהווה תשתית לכתיבת תכנית שימור (ניתן להגדירו כשלב הראשון בכתיבת תכנית שימור).

סקר שימור לדוגמה | קיבוץ מעניתקיבוץ מענית נוסד בכרכור בשנת 1935, עלה לקרקע בשנת 1942 ונבנה על פי תכניתו של האדריכל זאב רכטר. בעשור הראשון להתיישבות נבנו במענית מבני ציבור ומשק, בתי מגורים ובתי ילדים שחלקם הגדול נשמר (תוך שינויים). עבודה זו הינה סקר שימור מבנים ואתרים היסטוריים בגבולות קיבוץ מענית וכוללת סקר היסטורי, פיזי וכרטיסי אתר. מטרת עבודה זו הינה הקניית כלים אינפורמטיביים לשם קבלת החלטות לגבי כל אחד מהמבנים והאתרים והמלצות שימור כלליות לקיבוץ.
רשימת סקרים לפי סדר א”ב
 • צומת בית דגן/דג'ן – כביש 44
 • תוואי רכבת העמק חיפה – בית שאן
 • רכבת מנשייה
 • רחובות
 • ראש פינה
 • צפון הקריה
 • צפת
 • כפר סבא
 • יפו העתיקה
 • טבריה
 • הרצליה
 • דרום הקריה (שרונה) – חלקי
 • אשכול ישובים
 • גבעתיים
 • מענית
Go To Top