בית לודז'יה

בימים אלה נשלמות עבודות השימור של בית לודז'יה ברח' נחמני 43