שד' רוטשילד 18-20

הושלמו עבודות השימור לבניינים בשד' רוטשילד 18 – 20