קורסים

תולדות האדריכלות בארץ ישראל למן המאה ה-19 ועד ימינו

תולדות האדריכלות בארץ ישראל החל ממחצית המאה ה-19 הן תולדות ההתיישבות וההתפתחות החברתית, תרבותית פוליטית, כלכלית וטכנולוגית של החברות השונות שהיו ורובן עדיין חיות במקום. הצורך להכיר את מהלך התפתחות האדריכלות החל משלהי התקופה העותומאנית מחייב הבנה תרבותית נרחבת אשר תבהיר את התהליכים השונים שחלו בארץ ישראל עד ימינו ואשר ניתן להבחין בהשפעתם גם על האדריכלות בת זמננו.
המתח שבין המזרח והמערב, בין המקומי למיובא, מבטא את התרבות הישראלית בהיבטיה הפיזיים הבנויים. לעיתים קרובות חיות שתי המגמות הללו יחד בתודעה אחת ואף באתר או מבנה אחד.
הקורס סוקר באופן כרונולוגי את התכנון והבניה בארץ ישראל כביטוי למגמות אלו.
 
בצילום: רח' הירקון – תל אביב, שנות ה-30, מבט לדרום

סקר תיעוד והערכה לאתר בסביבה היסטורית בנויה

הקורס לתיעוד מהווה מבוא רחב לעיסוק האדריכלי בסביבה בנויה ולעיתים אף פגיעה, במטרה להכירה, להעריכה ולקיים בה תהליכי תכנון ופיתוח ראויים.
השיעור ייערך במתכונת פרונטלית ואילו התרגיל יעשה בכיתות הסטודיו, כאשר העבודה נעשית על ידי זוגות / שלישיות תלמידים באתר אשר נבחר על ידם. המפגשים בתרגיל מוקדשים להרצאות מרחיבות בנושאי הקורס הנדונים ולדיון מעמיק בהם.
השיעורים יוקדשו להנחיה והדרכה, לביקורת והסבר המטלות המתמשכות משיעור לשיעור.
ההנחיה תיערך עם שני המנחים, לעיתים יחד ולעיתים לחוד.
עוזר הוראה: אדר' יונתן לצטר

 

מטרת הקורס:

  • הקניית ידע וכלים ליישום מעשי של תהליכי מחקר ותיעוד של אתרי מורשת בסביבה בנויה, לשם בחינת ערכיהם השונים.
  • שילוב הידע הנרכש והערכים השונים, לשם עריכת פרוגרמה תכנונית לשימור ופיתוח.
  • הכנת התשתית המחקרית והמעשית לקראת תכנון ראוי בסביבה היסטורית בנויה.

 

רישום: אדר' אורלי אבן

Go To Top