בית הבאר הראשונה בכפר סבא

נפתח למבקרים בית הבאר הראשונה בכפר סבא