השלמת עבודות בית אנגל

הושלמו עבודות שימור בית אנגל – הבית הראשון בעל קומת עמודים