השקה שנייה של הספר "זמן שימור"

תמונות מההשקה השניה של הספר בבית האדריכל
צילום: חיים יפים