בית לודז'יה

הושלמו עבודות השימור וההסבה של בית החרושת לודג'יה ברחוב נחמני 43