רח' בלפור 38, תל אביב-יפו – ב"יס פיטמן

מהות הפרויקט: שימור מבנה היסטורי ותכנון מבנה חדש

פרוגרמה: מבנה מגורים

סטטוס: הושלם

שנת התחלה: 2011

שנת סיום: 2015

בשיתוף עם בר אוריין אדריכלים

 

תיאור הפרויקט:
מבנה מגורים לשימור בשטח כולל של 450 מ"ר כחלק מפרויקט בשטח כולל של 3,200 מ"ר עיקרי.
העבודה כוללת תכנון שימור המבנה בשילוב עם מבנה חדש, עבודה בשיתוף משרד "בר אוריין אדריכלים" המתכנן את המבנה החדש תוך שיתוף פעולה הדוק והוצאת מכרזים מפורטים לכל העבודות במבנה. שימור המבנה כולל בין היתר מהלך מורכב של תמיכת המבנה לצורך חפירת מרתפי חניה תחתיו.

 

רקע:
בניין בית הספר למסחר 'פיטמן' הוקם בתחילת שנות העשרים בפינת הרחובות בלפור 38 ואחד העם 53, היה ידוע במקור בשם "בית משה גרידינגר".
אין בנמצא מסמכים המעידים על התאריך המדויק בו הוקם הבניין, כך גם לא נמצאו תכניות, רשיון בניה ותעודת גמר, ולכן גם שמו של אדריכל הבית נותרה כחידה. אולם, כבר בשנת 1926 קיימת עדות ראשונה לקיומו, כאשר היה שייך הבית למר נחום וינרסקי.
בשנת 1929 עלה לארץ מלונדון איש עסקים עמיד בשם משה גרידינגר, אשר רכש את הבית ממר וינרסקי. לימים, נעשה מר גרידינגר לאחד ממייסדיה של החברה הארץ-ישראלית לקירור, בנק אשראי, החברה הישראלית לספנות והספקה, בית הקולנוע "עין דור", בית הקולנוע והתיאטרון "ארמון" בחיפה ועוד..
בשנת 1943 מוסר מר גרידינגר מחצית מביתו לבתו קיילה (קיטי) ולבעלה . מחציתו השנייה של הבית נמכרה מאוחר יותר לזוג שפירא, שבשנת 1937 פתח במבנה את בית-הספר למסחר וקצרנות בניהולו של צבי שפירא וע. לפין. בית הספר פעל על בסיס שיטת לימוד הנקראת "פיטמן" ומכאן שמו.
בשנת 1941 אדר' בן עמי שולמן הגיש עבור הזוג שפירא תכנית לשינויים פנימיים ותוספות בנייה בקומות א' וב' של הבניין, שינויים אשר נדרשו כתוצאה של שימוש הבית כבית ספר. התוכניות אושרו ומהן ניתן להבין אודות התכניות המקוריות של הבית, מידע מקורי שכאמור מעולם לא נמצא.