מתחם בית החולים אסותא – רח' ז'בוטינסקי, תל אביב

מהות הפרויקט: שימור מבנה היסטורי עם בניה חדשה

פרוגרמה: מבנה מגורים

סטטוס: בביצוע

שנת התחלה: 2009

שנת סיום משוערת: 2018

יזם: חברת אלקטרה בניה בע"מ

אדר' שימור ראשית: סיוון אברג'יל

בשיתוף עם משה צור אדריכלים

 

תיאור הפרוייקט:
בשנת 2010 אושרה תב"ע למתחם על פיה מיועדים מבנה האשפוז וביה"ס לאחיות להיות מוסבים לדירות מגורים. במקום מבנה המנהלה שנהרס, יבנה גן ילדים ובמקום ביתן הבידוד שנהרס נבנה מגדל מגורים בן 26 קומות.
במהלך תהליך התכנון של הסבת המבנים ההיסטוריים לדירות מגורים נתקלנו בקשיים רבים הנובעים מעצם היות הבניינים המיועדים לשימור מתוכננים לתפקודו של בית החולים בהתאם לסטנדרטים של המאה ה- 20. העיצוב המקורי של הבניינים נשמר וכן חלק ניכר מהשטחים הציבוריים והמעבר המקורה. הסבת המבנים לדירות מגורים פרטיות והוספת קומה חדשה, גם היא למגורים, מהווה נדבך חשוב נוסף בחיי האתר ומבטיחה את שמירת מרבית המבנים והשטחים הפתוחים – במקביל לתנופת הפיתוח סביבו.

 

רקע:

בית חולים אסותא, בתכנונו של האדריכל יוסף נויפלד בשיתוף עם האדריכלים שילר ודיקר, נבנה בשנת 1935 בסגנון הבינלאומי ושימש כבית חולים פרטי מאז הווסדו ועד שנת 2010 בה התפנהה בית החולים למקום אחר.
לא ידוע אם תכנון השטחים הפתוחים בוצע על ידי אדריכל אחר או על ידי אדריכלי המבנים, אך ברור כי השטחים הפתוחים ותכנונם היוו חלק חשוב ואינטגרלי בתכנון המתחם כולו.
מבנה האשפוז הראשי מתאפיין בשפה אדריכלית מקומית בסגנון הבינלאומי. הוא מהווה פריט באוסף המבנים בעיר המשקפים את אדריכלות התנועה המודרנית בתל אביב והאופיינית לאדריכל המבנה, יוסף נויפלד, אשר תכנן מבנים רבים בעיר. כפי שניתן ללמוד מתמונות היסטוריות, המבנה, אשר תוכנן בצורה פונקציונלית, עוצב ורוהט כולו בסגנון המודרני שרווח בארץ באותם ימים.
במהלך השנים בהן פעל בית החולים במקום, נעשו שינויים רבים מאד בבניינים וכן גם בפיתוח המתחם. למעשה, למעט מיקום השטחים הפתוחים ועצים מקוריים שנשתיירו, הוחלפו פני הקרקע החיצונית, הן מבחינת הצמחייה והן מבחינת פרטי הפיתוח.
מאז פינוי בית החולים מהמתחם והזנחת המבנים והגינות לגורלם חלה הדרדרות חדה במצבם.