רחוב חובבי ציון 37, פתח תקווה – בית הכנסת הגדול

מהות הפרויקט: שיפוץ בית הכנסת הגדול

סטטוס: בביצוע

שנת התחלה: 2010

שנת סיום: 2019

יזם: עיריית פתח תקווה

אדריכל אחראי: עמר בר אוריין

 

תיאור הפרויקט:

שימור המבנה מתבצע כחלק משיקום ופיתוח מתחם לב העיר ההיסטורי של פתח תקוה. שימור המבנה ההיסטורי כולל טיפול שימורי והנדסי תוך מתן דגש על תפקוד יומיומי ותחזוקה שוטפת.

העבודות מתבצעות בשני שלבים: שלב ראשון (בוצע) כלל את שימור ושחזור חזיתות המבנה החיצוניות ושיקום רחבת הכניסה והנגשתה. שלב שני (בביצוע) כולל שימור, שחזור, שיקום וחשיפה של חללי הפנים המקוריים והמרשימים של המבנה, וכן ריצוף מחדש התואם את רוח המקור.

לצורך ניתוק המבנה מתוספות בניה מאוחרות וכן הנגשה עתידית של עזרת הנשים, לצד המבנה לשימור תוכנן להיבנות מבנה חדש אשר יכיל שימושים אשר מתקיימים כיום במבנה ארעי שהוצמד לבית הכנסת. המבנה החדש ייבנה במנותק מהמבנה לשימור וישמש כפלטפורמה למערכות אלקטרומכניות מודרניות ואחרות אשר ישרתו את בית הכנסת עצמו. תכנון המבנה החדש יתחשב במיקומו כמבנה מודרני בקונטקסט היסטורי.
לצורך מימוש החלופה הנבחרת אושרה תכנית מתאר נקודתית לשינוי ייעודי הקרקע על מנת לאפשר את בניית המבנה החדש באופן שמנצל את תנאי המגרש בצורה המיטבית.
תכנון המתחם כולל גם פיתוח מרחב ציבורי משמעותי בשיתוף אדריכלית הנוף טל קציר, וכולל מספר רחבות וחצרות המקושרות ביניהן ומהוות חללים לפעילויות מגוונות עבור קהלים שונים.

 

רקע:
בית הכנסת הגדול (בית הכנסת בית יעקב) בפתח תקווה הוא אחד מבתי הכנסת הוותיקים שהוקמו במושבות הראשונות בארץ ישראל והינו בעל חשיבות יוצאת דופן. בית הכנסת נקרא ע"ש ג'יימס (יעקב) מאיר רוטשילד, אביו של הברון אדמונד דה רוטשילד. תוכנן ע"י דניאל הכהן ליפשיץ, מראשוני המתיישבים בפתח תקווה.
המבנה הוכרז כמבנה לשימור על ידי עיריית פתח תקוה.