רחוב יהודה הלוי 79-81, תל אביב-יפו – בית ד"ר ליאון פינס

מהות הפרויקט: שימור מבנה מגורים כחלק מתב"ע לבניית מגדל

סטטוס: הושלם

פרוגרמה: מגורים

שנת התחלה: 2002

שנת סיום: 2004

יזם: "חברת הפניקס הישראלי"

 

תיאור הפרויקט:
שימור המבנה היה חלק ממטלות השימור שהוטלו על חברת הביטוח "הפניקס" במסגרת פרויקט "מגדל הפניקס" בשד' רוטשילד 1 (כיום מגדל מגורים).
הפרויקט כלל שימור בדרגה מחמירה של מעטפת המבנה ללא פינוי הדיירים במבנה.

רקע:
המבנה תוכנן ונבנה על ידי אדריכל יצחק רפופורט עבור ד"ר ליאון פינס בין השנים 1935-1938. הבניין תוכנן על שני מגרשים גובלים בצורה סימטרית ולו שתי כניסות. המבנה משתייך לסגנון הבנייה הבינלאומי. התכנון המוקפד, הפרטים המושקעים והביצוע הטוב הם שמקנים למבנה את ערכו ויחודו האדריכלי.