רח' קפלן, תל אביב-יפו – המושבה הטמפלרית "שרונה"

מהות הפרויקט: העתקת 5 מבני טמפלרים, שימורם והסבתם למסחר

סטטוס: הושלם

שנת התחלה: 2003

שנת סיום: 2006

יזם: מנהל מקרקעי ישרל
עיריית תל אביב – יפו באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב – יפו בע"מ
חברת אחוזת החוף

חברת ביצוע העתקות מבנים: Mammoet

 

תאור הפרוייקט:

בראשית שנות ה 90- גיבשו מנהל מקרקעי ישראל ועיריית תל אביב-יפו תכנית מחודשת לאזור שכללה בעיקר הגדלה משמעותית של נפחי הבנייה. לאחר שהוכחה התועלת הכלכלית של השימור הוסכם לאמץ את עקרונות התכנון החדשים שהוצעו בעזרתנו – המגדלים החדשים מוקמו בהיקף המתחם (דרום הקריה לשעבר) ואילו במרכז תוכנן פארק עירוני אשר כולל את מרקם הרחובות והמבנים לשימור הטובלים בצמחייה היסטורית. המורכבות העיקרית של התכנית הייתה החלטת העירייה על הרחבתו של רח' קפלן. לשם כך, בוצעה בתכנון משרדנו העתקת 5 מבנים. שלושה מבני מגורים ושני מבני ציבור מהחשובים במושבה. קודם להעתקת המבנים, הם נחקרו, תועדו, ופורקו מהם כל התוספות אשר עלולות היו להינזק במהלך ההזזה. במקביל תוכננו הליכי ניתוק המבנים מהיסודות. תלייתם, יציקת פלטפורמות חדשות והעתקתם למיקומם החדש. מעבר לכך תוכנן המיקום המחודש של המבנים, הוגדרו להם השימושים החדשים, תוכננו המערכות עבור שימושים אלו וכן תוכננו ותואמו המערכות העירוניות המקיפות את המתחם כגון: כבישים, תוואי עתידי לרכבת הקלה, מנהרות ירידה לחניונים ועוד. לשם הבטחת שימורם, הועתקו בשלמותם חמשת המבנים ההיסטוריים הללו למקומם החדש:

 

קפלן 22
בית מגורים טיפוסי בישוב החקלאי הטמפלרי, בו התגוררה משפחת Steller. שנת בנייה 1877 לערך.

קפלן 26
בית מגורים טיפוסי בישוב החקלאי הטמפלרי, בו התגוררה משפחת Weller. סוף המאה ה-19.

קפלן 30
בית מגורים טיפוסי בישוב החקלאי הטמפלרי, בו התגוררה משפחת Grozinger. שנת בנייה 1877.

קפלן 34
בית ספר, בניין ציבורי קהילתי בישוב החקלאי הטמפלרי. שנת בנייה 1875.

קפלן 36
בית העם, בניין ציבורי קהילתי בישוב החקלאי הטמפלרי. ראשית המאה ה-20.
העתקת המבנים הושלמה בפברואר 2006, בימים אלו מסתיימות העבודות לשימור ופיתוח מבנים אלו והסבתם לשימושים חדשים.

 

 

רקע:
הטמפלרים היוו את אחת הקהילות יוצאות הדופן שפעלו בארץ ישראל עד מלחה"ע השנייה והותירה חותם משמעותי על הנוף המקומי. המושבה שרונה, אשר הוקמה בשנת 1871 לא הייתה המושבה החקלאית הראשונה בקרבת יפו אך ללא ספק הייתה הגדולה, המתקדמת והמצליחה שבהן. המושבה תוכננה כשבליבה שני רחובות מרכזיים החוצים זה את זה בתבנית צלב. האחד (היום רח' דוד אלעזר) – כלל בתי מגורים, בתי מלאכה ותעשייה. בהם יקב, בית בד ומזקקה. השני כלל בעיקר בתי מגורים. בלב המושבה, בצומת הראשית, נבנו מבני הציבור של הקהילה ובהם בית הספר ובית העם.