רח' הירקון 90, תל אביב-יפו – בית שיק

מהות הפרויקט: תב"ע מקומית לשימור מבנה היסטורי

סטטוס: הושלם

פרוגרמה: מגורים ומסחר

שנת התחלה: 2002

שנת סיום: 2010

יזם: פרטי

 

תיאור הפרויקט:
הפרויקט התבסס על הכנת תב"ע (תכנית בניין עיר) נקודתית שביטלה הפקעה שנעשתה במקום לטובת הרחבת הכביש, ובכך אפשרה למעשה את שימורו.
הבניין היה במצב פיזי מדורדר ביותר, בעיקר עקב קרבתו לים, וחוסר תחזוקה כרוני.
בית הקפה בקומת הקרקע שוחזר למצבו בימים עברו, כאשר שתי הקומות מעליו הוכשרו להכלת דירות מגורים. הוספת שתי קומות על גבי הבניין לשימור, אפשרו כלכלית את תהליך השימור המורכב.

 

רקע:
בית שיק, הממוקם אל מול הים בפינת הרחובות בוגרשוב והירקון, תוכנן על ידי האדריכל אברהם כבירי בסגנון הבינלאומי עבור משפחת שיק. המבנה הוא בית מגורים אשר נבנה בשנים 1934-35, בשנת 1937 הוסבה קומת הקרקע לבית קפה – מסעדה.
מיקומו של הבניין בקו הראשון לחוף הים, מעל גן לונדון, מקנה לו משנה חשיבות, כחלק מחזית העיר תל אביב, כפי שנצפית מהים ומהחוף.