רח' הרצל 6, תל אביב-יפו – בית אליאבזון

מהות הפרויקט: שימור מבנה היסטורי ותכנון תוספות בניה

סטטוס: הושלם

פרוגרמה: מסחר ומשרדים

שנת התחלה: 2003

שנת סיום: 2005

יזם: אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

 

תיאור הפרויקט:
בפרויקט התבצע שימור מעטפת הבניין וחדר המדרגות, הוסף אגף חדש בחזית המערבית הפונה לכיכר החדשה.
כל פרטי המעטפת שומרו או שוחזרו: שוקמו הבטונים, שוחזרו מעקות המרפסות, שוחזר הטיח על בסיס סיד, שומרו ושוחזרו החלונות, הדלתות והתריסים מעץ.
המבנה הוסב למבנה משרדים ומסחר בקומת הקרקע ונרכש ע"י ממשלת צרפת לשמש כמרכז לתרבות צרפת בישראל.

 

רקע:
בית אליאבזון נבנה בשנת 1909 ב"אחוזת בית", בפינת הרחובות הרצל ושד' רוטשילד. רוב רובו של המבנה המקורי נהרס בשנות השלושים ותחתיו נבנה המבנה הנוכחי. המבנה "החדש" תוכנן בצורת "ר" על פי עקרונות הסגנון הבינלאומי. בחזיתות הראשיות ניכרת השפה האדריכלית האופיינית לסגנון זה: מערך חלונות אופקיים המובלטים על ידי קרניזים ומרפסות קונזוליות, חדר מדרגות הבולט מקו הרקיע, הדגשת הפינה באמצעות התעגלות וחלוקה גאומטרית. בכל התוכניות תוכנן גם הבניין השכן (הרצל 4) כחלק מהחזית החדשה.