רח' נחלת בנימין 10, תל אביב-יפו – בית לייטס – סורוקה

מהות הפרויקט: שימור מבנה מגורים ותכנון תוספות בניה

פרוגרמה: מגורים

סטטוס: הושלם

שנת התחלה: 2007

שנת סיום: 2019

 

תיאור הפרויקט:
לאורך השנים בהן מטפל משרד בר אור אדריכלים בע"מ בבניין (החל משנת 1987) נעשו מספר תוכניות עבור בעלים שונים של המגרשים.
בימים אלו וביוזמת חברת "מיזמים", מקודמת תוכנית לאיחוד שתי החלקות ולשימור הבניין תוך שיחזור חזית המסחר והמגורים המרשימה, שימור חלקו הקדמי של הבניין והוספת 3 קומות בעורף המגרש.
הבניין המתוכנן כולל דירות בגדלים שונים וחנויות במפלס הרחוב.

 

רקע:
בשנת 1921 בנו יואל לייטס וחיים סורוקה בניין חד קומתי, בתכנונו של האדריכל צבי טבצ'ניק, המכיל שתי דירות על שני מגרשים צמודים בנחלת בנימין. הבית היה לאחד הבתים הראשונים אשר נבנו בחלקו הצפוני של הרחוב, תחום המדרחוב היום.
בשנת 1925 הוסיפו בעלי הבניין קומה נוספת ובה עוד שתי דירות. הבניין קורה בגג רעפים.
הבניין נבנה ותפקד כבניין אחד עם חדר מדרגות משותף למרות היותו בנוי על שני מגרשים נפרדים בבעלות שונה.
לבניין תוכננה חזית מרשימה בסגנון האקלקטי הפונה לרחוב.
בשנת 1926 החל תהליך הסבת החזית לרחוב לחזית מסחרית, תהליך זה יושם במרבית הבניינים ברחוב נחלת בנימין עם מעבר המסחר מיפו לתל אביב, כשינוי ליעוד המקורי של השכונה שתוכננה לבתי מגורים המוקפים בגינות.
הסבת החדרים בקומת הקרקע לחנויות, ופתיחת החזית בויטרינות גדולות, פגעה בעיצוב החזית הראשית, ומהפאר הראשוני לא נותר הרבה.