רח' שד"ל 4, תל אביב-יפו – בית רבקה גרינוולד

מהות הפרויקט: שימור מבנה בהגבלות מחמירות ותכנון מגדל משרדים

סטטוס: הושלם

פרוגרמה: משרדים

שנת התחלה: 2002

שנת סיום: 2010

יזם: הבנק הבינלאומי הראשון

אדריכלי המגדל: I.M.Pei and Partners בשיתוף ניר-קוץ אדריכלים

 

תיאור הפרויקט:
בתחילת שנות התשעים נתבקש משרדנו על ידי חברת "כלל ביטוח בע"מ" לתעד את כל המבנים הנמצאים במתחם,
ביניהם את רבקה גרינוולד, זאת בכדי לאמוד את אפשרויות התכנון והבנייה לאזור.
במחצית שנות התשעים, רכש הבנק הבינלאומי הראשון את המתחם מחברת כלל, לאחר שזו עברה למשכנה החדש.
בשלב זה, נתבקש המשרד לתכנן את השימור של בית רבקה גרינוולד, יחד עם מספר מבנים נוספים במתחם כחלק
מפרויקט מגדל ההנהלה הראשית של הבנק.
על תכנון הבנק הופקד האדריכל הבינלאומי I.M.PEI (שתכנן את הפירמידה בלובר בפריז, את מוזיאון השואה בוושינגטון,
ופרויקטים רבים וחשובים אחרים). שימור הבניין תוכנן באופן שיאפשר את "תלייתו" וחפירת שישה מפלסי חניה מתחתיו,
כחלק ממרתפי המגדל.
בעקבות התיעוד שנערך לבניין, הוחלט על פירוק קומה עליונה, אשר נבנתה כתוספת בניה מאוחרת, ואשר לא הייתה
בעלת חשיבות מיוחדת- הוחלט להחזיר את הבניין למצבו המקורי, כפי שתוכנן על ידי יהודה מגידוביץ'.
במסגרת תכנית בניין עיר לבניית המגדל של הבנק הבינלאומי הראשון, נדרש היזם לשמר את הבניין ולהעבירו
בשלמותו לעיריית תל אביב, כמבנה ציבורי אשר יכיל שימושים ציבוריים. הבניין שומר בהקפדה רבה על פרטיו
החיצוניים והפנימיים, וכמו כן הוכשר לתפקודו כבניין ציבורי, ולכן הונגש לנכים ולבעלי מוגבלויות. כמו כן, שולבה מעלית בתוכו.

 

רקע :
בית רבקה גרינוולד ברחוב שד"ל 4 נבנה בשנת 1929 על ידי אדריכל יהודה מגידוביץ' כבית מגורים פרטי בסגנון
האקלקטי האופייני לשנים אלו. גברת רבקה שפירא-גרינוולד הייתה ביתו של מיכאל שפירא, אחיו הבכור של א
ברהם שפירא, זקן השומרים וממייסדי פתח תקוה. גברת שפירא ירשה בגיל שש עשרה רכוש רב לאחר מות אביה,
ולאחר שמכרה חלק מפרדסיה בפתח תקוה, רכשה מגרש כפול ברחוב שד"ל 4 וברחוב יבנה 29, עליהם נבנו
בתי המשפחה, כאמור. לבית נוספה קומה בשנת 1933 על ידי אדר' קרל רובין ובמהלך השנים בוצעו תוספות בניה שונות.
הבית הצטיין בפרטים אדריכליים מן המעלה הראשונה, כולל שלל דוגמאות ריצוף צבעוני,
ציורי קיר מרהיבים ועבודת נגרות פנים משובחת.
עם השנים, וריבוי הדיירים השונים בבניין, כולל מסעדה בשנים האחרונות, הידרדר מצבו החיצוני והפנימי של הבניין,
ולא ניכרו בו ערכיו השימוריים. בשנת 1981 נמכר הבית על ידי בעליו לחברת "כלל ביטוח בע"מ",
בתנאי שגברת רבקה גרינוולד תוכל להתגורר בו עד יום מותה. בשנת 1991 הוכרז הבניין לשימור בתכנית
בניין עיר נקודתית, אשר יזמה חברת "כלל" ואחריה "הבנק הבינלאומי הראשון".