הרצליה – תכנית מתאר לשימור העיר

מהות הפרויקט: הכנת תכנית שימור מפורטת לעיר

סטטוס: בתכנון

שנת התחלה: 2012

המזמין: עיריית הרצליה

 

הרצליה הוקמה בשנת 1924 ומהווה עדות חיה להתפתחותו של מפעל ההתיישבות הציונית בדרום השרון. המשמעות התרבותית הבולטת ביותר לכך היא עצם התבססותה של המושבה והפיכתה לעיר, תהליך דומה לעיורן של מושבות חקלאיות באזור המרכז בעשורים הראשונים להקמתה של מדינת ישראל. ערכים תרבותיים אלו כוללים נרטיבים ונושאים בעלי משמעות רבה, שעיקרם:

1.הבניה המסורתית באיזור ד', הוא גרעין המושבה: "בתי המושבה" החל משנות ה-20'.

2. הבניה האקלקטית הבורגנית: החל משנות ה-20, מסמלים את שלבי המעבר ממושבה לעיר.

3.הבניה המודרנית, הסגנון הבינלאומי, החל משנות ה- 30.

4. הכשרת מושבים וקיבוצים: בהיותה של הרצליה בית לגרעיני הכשרות ליישובים חקלאיים.

5. מפעלי המים: בריכות ומגדלי מים הפזורים בעיר בנקודות מרכזיות.

6.אתרי טבע ונוף, גנים עירוניים, מקבצי צמחיה ותיקה ומצוקי הכורכר, הנושאים משמעות תרבותית לאור ההבנה כי התפתחות היישוב קשורה לטופוגרפיה של העיר (שלושת רכסי הכורכר, חוף הים וה"באסה").

7. אדריכלות נופש ופנאי: מבנים לבתי קפה, מלונות ובריכות.

8. אדריכלות עכשווית: בית יד לבנים ומבני מוזיאונים נוספים.

9. אתרים ארכאולוגיים.

מטרת תכנית השימור לעיר הרצליה לעגן ולהדגיש את הערכים התרבותיים ע"י שימור המורשת הבנויה בעיר, באמצעות קביעת רשימת האתרים לשימור בעיר, הוראות לשימור בנוגע לדרכי התיעוד, עבודות השימור וטיפול במבנים. כמו כן קובעת התכנית תמריצים לעידוד השימור והשיקום של אתרים והוראות למתן היתרי בנייה עבור תמריצים אלו מכוחה בבסיס תכנית השימור מתווה תכנוני-שמאי.

כרקע להכנת תכנית המתאר לשימור המורשת הבנויה בעיר, ביצע משרדנו השלמת סקר היסטורי ופיזי לעיר ועבודת שטח מקיפה. כלל החומר רוכז בדוח מפורט בנושא ערכי המורשת הבנויה בעיר.
תפיסת השימור בתכנית זו, מבוססת על חלוקת העיר לחמישה אזורים על פי התכנון המקורי של האדריכל ריכארד קאופמן: הרצליה א – היא אזור חוף הים, הרצליה ב –בשמה היום הרצליה פיתוח, הרצליה ג – היא שכונת הרצליה ב כיום, אזור הבאסה –הוא אזור פארק הרצליה, הרצליה ד – מרכז העיר. כל אזור הנו בעל אפיון שונה ומשמעות תרבותית משלו בהתפתחות העיר בראשית דרכה. לכל אזור מרכז היסטורי משלו הבא לידי ביטוי כאזור או רחוב בעל ערך שימורי בתכנית השימור.

האזורים לשימור המוגדרים בתכנית מקבצים מספר אתרים יחדיו ומאפשרים מתן הנחיות אזוריות תוך יצירת זהות ייחודית לאזור ההיסטורי המבדיל אותו מאזורים אחרים בעיר:

  1. מלון תדמור, גן וריזלנד ושדרת הפיקוסים
  2. מתחם נורדאו והמנהרה הרומית
  3. בני בנימין – הנדיב
  4. שדרות ח"ן
  5. מתחם יד לבנים

 

 

"מתפרה בבאוהאוס ומלונות מודרניים: הפיתוח ההיסטורי של הרצליה", כתבה בעיתון הארץ, מרץ 2018