כפר סבא – תכנית מתאר לשימור לעיר כפר סבא

מהות הפרויקט: הכנת תכנית שימור מפורטת לעיר

סטטוס: בהקפאה

שנת התחלה: 2010

יזם: עיריית כפר סבא

 

 

כפר סבא נוסדה בשנת 1903 והינה המושבה הראשונה בשרון. תכנית המתאר לשימור בעיר כפר סבא מגדירה הוראות לשימור המורשת הבנוייה בתחומי העיר וכלים סטטוטוריים למימוש מטרה זו, ע"י קביעת רשימת מבנים, אתרים ומתחמים בעלי ערך בעיר.

במסגרת עבודת משרדנו, בוצע סקר היסטורי ופיזי מפורט הכולל עיון ספרותי, סקירת תצלומים ומפות היסטוריות ועבודת שטח מקיפה. כלל החומר רוכז בדוח מפורט וכרטיסיות אתרים על פי הנחיות משרד הפנים לתיעוד מקדים.
במסגרת עבודת התחקיר נמצאו ערכי השימור הבאים, אשר יבואו לידי ביטוי בתכנית השימור:
1. ראשית התבססותה של המושבה כפר סבא – מפעל ההתיישבות הציונית הראשון בהתיישבות העברית בשרון הדרומי.
2. המושבה כמקום מקלט לגולי מלחמת העולם הראשונה.
3. "אם" של גרעיני קיבוצים וחוות מטעים בשנות העשרים והשלושים שהיוותה משענת עירונית.
4. עדות לקשר החזק בין השגשוג החקלאי בענף הפרדסנות והתפתחות הישוב היהודי בין שתי מלחמות העולם מיישוב כפרי ליישוב עירוני.