גן לאומי – קומראן

רקע:

מגילות מערות קומראן הן מן התגליות הארכיאולוגיות החשובות ביותר שנתגלו בא"י.
חורבות אתר העתיקות קומראן הנמצאות באזור המערות, נחשפו במחצית הראשונה של המאה העשרים. לדעת חוקרים רבים קיים קשר ישיר בין המערות והממצאים שנמצאו בהן לבין שרידי המבנים באתר. עד היום לא הגיעו החוקרים לידי הסכמה לגבי ייעודו ותפקודו המקורי של האתר. יש הרואים באתר, בעיקר בשל המים הרבים שהובאו אליו, חווה חקלאית לגידול וייצור דבש תמרים או שמן אפרסמון וגידולים חקלאיים אחרים. לעומתם הדעה הרווחת, עוד מימי חשיפת האתר היא כי מדובר ביישוב איסיי אשר שימש מרכז חיים, עבודה, כתיבת מגילות ופולחן קיצוני של היטהרות. לפיכך לפנינו – לדברי רבים – המנזר הראשון בעולם.

 

 

תיאור הפרויקט:

הכנת תכנית אב רב שלבית לאתר על מנת לשמרו, להכשירו ולהנגישו לביקורי תיירים וצליינים. הסקרים המקדימים שנערכו על ידנו הביאו אותנו לכלל הבנה כי על התכנון להגדיל את נפח המבקרים באתר. "מסלול המים" נבחר כמסלול המוביל את הביקור באתר באמצעותו ניתן להמחיש למבקרים את מהות האתר ותפקודו במאה הראשונה לפני הספירה. מסלול המים נבחר כשלב הראשון ביישום תכנית האב. בתכנונו התמודדנו עם האתגר הגדול שבהכנסת מבקרים לאזור הרגיש והפגיע ביותר באתר, בשל חלקי הטיח המקוריים שנותרו בדפנות הבריכות ומתקני המים השונים. המסלול ברובו הינו גשר מתכת התלוי מול העתיקות, תוך נגיעה מינימלית בקרקע ושימור מלא של השרידים. הגשר מאפשר התבוננות מקרוב באתר ומאפשר פרשנות אינדיבידואלית למבקר. האתר הוכשר לנגישות משנה למוגבלים.

 

 

שלב א' הושלם בשנת 2000
מזמין העבודה:
רשות הגנים הלאומיים
החברה הממשלתית לתיירות
קיבוץ קליה

אחראי במשרד: אינג' יונתן חי