רח' אוארבך 6 המושבה האמריקאית – גרמנית, מלון ירושלים