מתחם רוטשילד 10, תל אביב

מהות הפרויקט: שימור מתחם היסטורי ותכנון מגדל

פרוגרמה: מלון, מסחר ומגורים

סטטוס: בביצוע

שנת התחלה: 2006

שנת סיום משוערת: 2022

יזם: תדהר

אדריכלים אחראים: אדר' טל גזית, אדר' סיוון סימון – אברג'יל

אדריכל ראשי ומתכנן המגדל: רני זיס אדריכלים

 

 

תיאור הפרויקט:

שימור והסבת חמישה מבנים היסטוריים מתקופת אחוזת בית, "תלייתם" לצורך חפירת מרתפים וחיבור המבנים למגדל לשימושי מלון ומגורים, אשר יוקם במרכז המגרש.

הפרויקט ממוקם במפגש רחובות שד' רוטשילד, הרצל ולילינבלום. במגרש חמישה מבנים לשימור בשטח של כ 2,000 מ"ר. במרכזם ימוקם מגדל בן כ-29 קומות מעל הקרקע בתכנון רני זיס אדריכלים. המטרה המוצהרת של הפרויקט היא לחזק את המע"ר ההיסטורי של תל-אביב תוך שימור בניינים בעלי ערך ארכיטקטוני והיסטורי, ותרומה לפיתוח וחידוש שדרות רוטשילד והרחובות הגובלים. בפרויקט מתוכננים מלון בקומות התחתונות, דירות מגורים בקומות העליונות ומסחר בקומת הקרקע, אותו משמשים בעיקר המבנים לשימור. קומות המרתף כוללות קומת שטחי שירות וקומות חניון.

 

רקע:

עבודת השימור המתוכננת מתייחסת מחד לשימור המבנים ההיסטוריים ומאידך לשימור המתחם. מטרת השימור הינה כפולה: ראשית, הוגדרו החלקים המקוריים הראויים לשימור של כל אחד מחמשת המבנים על מנת לשמרם בצורה המקצועית ביותר; שנית, ההתייחסות למבנים הינה כאל חלק ממרקם אורבני היסטורי אשר נמצא בתהליך של התחדשות עירונית. אי לכך, הפרויקט מתייחס לשימור ולבנייה המודרנית כמכלול אחד, תוך התחשבות בצרכים הייחודיים של כל מכלול אורבני.
חמשת המבנים ראויים לשימור ממספר סיבות:
1. המגרשים עליהם יושבים הבתים הנם חלק מ- 66 המגרשים המקוריים של מייסדי אחוזת בית.
2. סגנונם האדריכלי המיוחד (אופייני לשנות ה- 20).
3. היות הבניינים חלק מהמרקם העירוני-היסטורי המקורי של "אחוזת בית" והמע"ר הישן.

 

בית וייסברוד – רח' לילנבלום 25
מבחינת השימור הבניין מחולק לשני אגפים: אגף קדמי הפונה לרח' לילינבלום, ואגף אחורי הפונה לחצר. האגף האחורי עבר אין ספור שינויים ותוספות עד לכדי הרס של כל חלק מקורי. האגף הקדמי מאידך הינו מקורי ברובו וראוי לשימור ושיחזור חלקי. כמו כן, ישוחזרו החזיתות הצדדיות באגף זה.

 

בית הלל הכהן – קרן הרחובות לילנבלום 23 ו- הרצל 11
בית הלל הכהן נבנה בשני שלבים: בשלב ראשון נבנה אגף מערבי (דו-קומתי), בשלב השני נוסף אגף מזרחי (גם דו-קומתי). מתכנני התוספת עשו מאמץ רב להתאים, מבחינה אדריכלית, עיצובית, וקונסטרוקטיבית, את שני האגפים, כך שייווצר מראה אחיד והומוגני. ערכיו הארכיטקטוניים של הבניין באים לידי ביטוי בעיקר בחזיתותיו הראשיות, לכן ישומרו בשלמותן החזיתות בדרום (רח' לילינבלום) ובמערב (רח' הרצל).

 

בית יחיאלי – רח' הרצל 9
מהבית המקורי אשר נבנה בשנת 1910 לא נותר שריד; עם זאת, הבניין העומד כיום הנו חלק אינטגרלי מההתפתחות האורבנית של "אחוזת בית" ורחוב הרצל. במסגרת הרצון לשימור המרקם העירוני, ישומר רוב רובו של הבניין.

 

בית חיינקו – קרן הרחובות הרצל 7 ושדרות רוטשילד 10
כמעט ולא נותרו פרטים מקוריים מהבניין המקורי של משפחת חיינקו ומהתוספת של הקומה הנוספת. עם זאת, הבית הקיים כיום (משנת 1928) מציג סגנון מעבר מהסגנון האקלקטי של שנות העשרים לסגנון מודרני יותר. במסגרת הרצון לשימור המרקם העירוני, ישומר רוב רובו של הבניין.

 

בית פוגל – שדרות רוטשילד 12
מהבית המקורי אשר נבנה בשנת 1910 לא נותר שריד. מאידך, הבניין הקיים הנו חלק אינטגרלי מההתפתחות האורבנית של "אחוזת בית" ושדרות רוטשילד. השינויים אשר עבר הבית אופייניים למרבית המבנים בשדרה: התחלה כבית מגורים חד-קומתי עם גינה אחורית; המשך כבית דו-קומתי עם קומת קרקע מסחרית וקומה א' המשמשת למגורים. במסגרת הרצון לשימור המרקם העירוני ישומר רוב רובו של הבניין.