שימור בית הבאר הראשונה – כפר סבא

מהות הפרויקט: שימור מבנה היסטורי והסבה לתצוגה מוזיאלית

פרוגרמה: מוזיאון

סטטוס: הושלם

שנת התחלה: 2014

שנת סיום: 2018

יזם: עיריית כפר סבא ומוזיאון כפר סבא – גב' ירדנה ויזנברג

 

תאור הפרוייקט

עבודות השימור בבית הבאר הראשונה כללו טיפול שימורי במבנה החיצוני וחשיפת הבאר עצמה וכן הכנות לתצוגה מוזיאלית.

שיקום המבנה החיצוני כלל שימור ושחזור קירות המבנה, חשיפת חומרי הבניה המקוריים והדגשתו כמבנה מקורי עצמאי ושונה באופיו מתוספות הבניה המאוחרות שלצידו, אטימת פתחים חדשים שנפתחו בשנות ה-90', שיקום וחיזוק נדבכי האבן המקורית ושחזור משוער של הפתחים המקוריים, כולל קשת האבן בחזית הצפונית אשר נחשפה במהלך העבודות.

בחלל הפנימי פורקו מחיצות לא מקוריות, נחשף המפלס המקורי של הרצפה וכן נפתחה הבאר למלוא קוטרה המקורי, אשר זהה לרוחב המבנה כולו (כ-4.8 מ'). פי הבאר קורתה בקירוי זכוכית המאפשר ישיבה על פי הבאר, שיטוט מעלייה והתרשמות מעומקה ומתפקודה, זאת בשילוב תאורה מתאימה המדגישה את עומקה של הבאר.

במבנה שולבו באופן מוצנע מערכות כגון תאורה, מיזוג אויר והכנות לתצוגה מוזיאלית. המבנה הונגש לבעלי מוגבלויות.

התכנון כלל גם הצעה לפיתוח עתידי של עמדת הדרכה מצפון למבנה תחת עץ התות הוותיק, כחלק מ"שביל הראשונים" בכפר סבא.

 

רקע

הבאר – מקור המים הראשון במושבה כפר סבא – נחפרה בשנת 1906 ע"י המייסדים, במקביל לבניית החאן (כיום בית העירייה) – מבנה הציבור הראשון בכפר סבא.

חפירת הבאר, שעומקה 17 מטרים, מומנה בכספי המתיישבים הראשונים.

באר זו הייתה הבאר הראשונה והבלעדית של המושבה והשאיבה בה התבצעה באופן ידני. בסוף שנות ה-20 של המאה ה-20 שוכללה שיטת השאיבה בבאר משאיבה ידנית למכאנית. השאיבה המכאנית התבצעה על ידי מנוע דיזל, מה שהצריך בניית מבנה קבע מעל הבאר.

מבנה זה הוא מבנה הבאר ההיסטורית, הממוקם במתחם המושבה הותיקה בסמוך למבנה הח'אן ובית הכנסת הגדול של כפר סבא.

המבנה של בית הבאר הוא חלל סגור ומקורה בן כ-50 מ"ר הבנוי קירות אבן האופייניים לתקופת בנייתו וכולל באר מים שנחשפה רק לפני שנים אחדות וסליק נשק.